შეგახსენებთ, რომ ქუთაისის საინფრომაციო ცენტრი გაწვდით ინფორმაციას საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიაში მომხმარებელთა ელექტროენერგიით, ბუნებრივი გაზითა და წყლით მომარაგების რეგულირებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე გადაწყვეტილების მიღების პროცესის და პროცესში ჩართვის შესაძლებლობების შესახებ.  

 

ამჟამად საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიაში მიმდინარეობს საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება კომისიის სამ დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე გადაწყვეტილების მიღებისათვის:

 

1. კომისიის 2012 წლის 23 აგვისტოს #24/2 გადაწყვეტილების თანახმად, დაწყებულია საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება „სასმელი წყლის მიწოდებისა და მოხმარების წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 26 ნოემბრის № 32 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დადგენილების მიღებისათვის. კომისიის ვებ-გვერდზე გამოქვეყნებულია დადგენილების პროექტი. დადგენილების პროექტის შესახებ მოსაზრებების წარდგენის ბოლო ვადაა 2012 წლის 13 სექტემბერი. მოსაზრებების წარდგენა შესაძლებელია საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისაში მისამართზე: ქ. ქუთაისი, ო. ჩეჩელაშვილის ქ. № 26.

 

სამწუხაროდ, კომისიის ვებ-გვერდზე არ არის გამოქვეყნებული დადგენილებაში ცვლილებების საჭიროების დამასაბუთებელი დოკუმენტები, რომლებიც ხელმისაწვდომი უნდა იყოს საჯარო განხილვისთვის. ამ დოკუმენტების მოწოდების თხოვნით ქუთაისის საინფრომაციო ცენტრმა უკვე მიმართა კომისიას.

მოქმედი დადგენილების ტექსტი: http://gnerc.org/uploads/sasmeli%20wylis.pdf

ცვლილების შეტანის თაობაზე დადგენილების პროექტი: http://gnerc.org/uploads/proeqti.pdf

ცნობა საჯარო წარმოების შესახებ: http://gnerc.org/index.php?m=574&announcements_id=244

 
 

2. კომისიის 2012 წლის 23 აგვისტოს #24/3 გადაწყვეტილების თანახმად, დაწყებულია საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება „ელექტროენერგიის  (სიმძლავრის) მიწოდებისა და მოხმარების  წესების  დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 18 სექტემბრის № 20 დადგენილებაში ცვლილების  შეტანის თაობაზე დადგენილების მიღებისათვის. კომისიის ვებ-გვერდზე გამოქვეყნებულია დადგენილების პროექტი. დადგენილების პროექტის შესახებ მოსაზრებების წარდგენის ბოლო ვადაა 2012 წლის 13 სექტემბერი. მოსაზრებების წარდგენა შესაძლებელია საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისაში მისამართზე: ქ. ქუთაისი, ო. ჩეჩელაშვილის ქ. № 26.

 

სამწუხაროდ, კომისიის ვებ-გვერდზე არ არის გამოქვეყნებული დადგენილებაში ცვლილებების საჭიროების დამასაბუთებელი დოკუმენტები, რომლებიც ხელმისაწვდომი უნდა იყოს საჯარო განხილვისთვის. ამ დოკუმენტების მოწოდების თხოვნით ქუთაისის საინფრომაციო ცენტრმა უკვე მიმართა კომისიას.

მოქმედი დადგენილების ტექსტი: http://gnerc.org/uploads/el%20simdzlavris.pdf

ცვლილების შეტანის თაობაზე დადგენილების პროექტი: http://gnerc.org/uploads/proeqti_3.pdf

ცნობა საჯარო წარმოების შესახებ: http://gnerc.org/index.php?m=574&announcements_id=245

 

3. კომისიის 2012 წლის 23 აგვისტოს #24/4 გადაწყვეტილების თანახმად, დაწყებულია საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება „ელექტროენერგიის განაწილების  ლიცენზიატის მიერ გაწეული მომსახურების  კომერციული ხარისხის წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2012 წლის 5 ივლისის № 6 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დადგენილების მიღებისათვის. კომისიის ვებ-გვერდზე გამოქვეყნებულია დადგენილების პროექტი. დადგენილების პროექტის შესახებ მოსაზრებების წარდგენის ბოლო ვადაა 2012 წლის 13 სექტემბერი. მოსაზრებების წარდგენა შესაძლებელია საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისაში მისამართზე: ქ. ქუთაისი, ო. ჩეჩელაშვილის ქ. № 26.

 

სამწუხაროდ, კომისიის ვებ-გვერდზე არ არის გამოქვეყნებული დადგენილებაში ცვლილებების საჭიროების დამასაბუთებელი დოკუმენტები, რომლებიც ხელმისაწვდომი უნდა იყოს საჯარო განხილვისთვის. ამ დოკუმენტების მოწოდების თხოვნით ქუთაისის საინფრომაციო ცენტრმა უკვე მიმართა კომისიას.

მოქმედი დადგენილების ტექსტი: http://gnerc.org/uploads/dadgenileba-6.pdf

ცვლილების შეტანის თაობაზე დადგენილების პროექტი: http://gnerc.org/uploads/proeqti2.pdf

ცნობა საჯარო წარმოების შესახებ: http://gnerc.org/index.php?m=574&announcements_id=246«    ივნისი 2024    »
ორსაოთხუთპრშბკვ
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

MTM Team
საიტი დამზადებულია საქართველოში აშშ-ის საელჩოს დემოკრატიის განვითარების მცირე საგრანტო პროგრამის ფარგლებში