საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისაში, კომისიის 2012 წლის 28 ნოემბრის № 32/2 გადაწყვეტილების თანახმად, დაწყებულია საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება ”წყალმომარაგების  ტარიფების“ შესახებ საქართველოს ენერგეტიკის მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2010 წლის 17 აგვისტოს № 17 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

დადგენილების შესახებ მოსაზრებების წარდგენის ბოლო ვადათ განსაზღვრულია 2012 წლის 20 დეკემბერი

საქართველოს ენერგეტიკისა

და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისაში მისამართზე: ქ. ქუთაისი,

ო. ჩეჩელაშვილის ქ. № 26.

 

 

 

იხილეთ პროექტი

საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა

 

 

          2013 წლის                   იანვარი                      ქ. ქუთაისი                                                  

 

„წყალმომარაგების ტარიფების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2010 წლის 17 აგვისტოს №17 დადგენილებაში ცვლილების  შეტანის თაობაზე

 

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის,  „ელექტროენერგეტიკისა და ბუნებრივი გაზის შესახებ“ საქართველოს კანონის  მე-4 მუხლის მე-5 პუნქტის „თ“ ქვეპუნქტის, მე-5 მუხლის პირველი პუნქტის, 42-ე მუხლის მე-2 პუნქტისა და 432 მუხლის საფუძველზე, ვადგენთ:

 

მუხლი 1.     „წყალმომარაგების ტარიფების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2010 წლის 17 აგვისტოს №17 დადგენილების  (სსმ III, 2010 წლის 17 აგვისტო, №100, მუხ. 1508) პირველ მუხლში დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-4 პუნქტი:

 

„4)  შპს „მარნეულის სოფწყალის“  მომხმარებლებისათვის, მომხმარებელთა კატეგორიის მიხედვით, განისაზღვროს სასმელი წყლის მიწოდების შემდეგი ზღვრული ტარიფები (ზედა ზღვარი):

 

ა)         გამრიცხველიანებული საყოფაცხოვრებო მომხმარებლებისათვის

             0,6 ლარი/მ3;

 

ბ)         გაუმრიცხველიანებელი საყოფაცხოვრებო მომხმარებლებისათვის

            2,52 ლარი/სულზე/თვეში;

 

გ)         არასაყოფაცხოვრებო მომხმარებლისათვის  3,00 ლარი/მ3.

 

 

მუხლი 2.      დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.«    მარტი 2023    »
ორსაოთხუთპრშბკვ
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

MTM Team
საიტი დამზადებულია საქართველოში აშშ-ის საელჩოს დემოკრატიის განვითარების მცირე საგრანტო პროგრამის ფარგლებში